Το βίντεο αυτό είναι μια παρουσίαση μερικών Celebrities που επιλέξαν και την αυξητική χειλιών σαν μέσο βελτίωσης της εμφάνισης του προσώπου.