Φωτογραφίες πριν-μετά

Ήπια αυξητική χειλέων με ενέσιμο υλικό

Αυξητική χειλέων με ενέσιμο υλικό

Αυξητική χειλέων με ενέσιμο υλικό

Αύξηση χειλιών με χειρουργική τεχνική (Aiache technique , Los Angeles, Beverly Hills)

Περισσότερα για την πλαστική χειρουργική μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε στο κεντρικο site: www.kapositas.gr